zemní práce a autodoprava 

Up OBORA HURT

Terénní úpravy a výkopové práce

Realizace: 2019

Investor: Pratr a.s.