PROJEKČNÍ
ČINNOST

Každá dobře a rychle postavená nemovitost je skvěle naplánována. Přesně to je důvod, proč existuje služba projektové činnosti ve výstavbě. Kvalitní projektová činnost ve výstavbě vždy významným způsobem sníží náklady a čas potřebný k realizaci stavby.

Co se týče stavitelství, je projektová činnost ve výstavbě velice důležitým prvkem celého procesu. Jedná se o vypracování všech důležitých dokumentů pro realizaci stavby. Před každou stavbou si nechte určitě udělat projektovou činnost ve výstavbě. Vyhnete se tak všem nepříjemným problémům.

Poskytujeme projekční služby počínaje před projekční fází (koncepční řešení, studie proveditelnosti), po které následuje návrh studie, prováděcí projekt a autorský dohled ve fázi výstavby.

Naše společnost zaručuje provedení všech projekčních a technických prací v souladu s českými normami a předpisy.

STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

  • Studie (architektonické, využití území a jiné)
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby

PROJEKČNÍ ČINNOST

EmailPhoneFacebook