ZATEPLENÍ
BUDOV

V současné době je jednou z nejčastěji požadovaných stavebních úprav tepelná izolace budov. Důvodem jsou rostoucí náklady na topení a tím stoupá zájem o dodatečnou izolaci (případně zateplení budovy již při výstavbě) jak rodinných domů, tak obytných domů.

Zateplení budovy či fasád je metoda revitalizace staveb s nedostatečnou tepelnou izolací. Snižuje náklady na vytápění i chlazení domu, zdivo nepromrzá– přináší energetické úspory. Při dobrém provedení může ušetřit 40-60 % tepelné energie. Často se zapomíná na fakt, že kvalitně zateplená fasáda také ochrání základní nosnou konstrukci proti povětrnostním vlivům a nezanedbatelně zamezuje pronikání hluku z okolního prostředí. Dosáhnete úspory při výstavbě nových staveb, tj. slabší a lehčí zdi,díky tomu větší prostor interiérů a nižší hmotnost stavby včetně základů. Kvalitní zateplení zamezí promrzání a poruchám zdiva mrazem, dokonale odstraní tepelné mosty a v neposlední řadě zamezí výskytu plísní a tím ohrožení Vašeho zdraví.

ZATEPLENÍ BUDOV

EmailPhoneFacebook