REKONSTRUKCE
A VÝSTAVBA
STAVEB

Rekonstrukce panelových domů

Bytový fond v České republice je poznamenán dlouhodobě zanedbávanou údržbou z důvodu nedostatku finančních prostředků. Při neustálém odkládání rekonstrukce nebo potřebných oprav vykazuje řada konstrukčních částí obytných budov vážné závady, projevují se snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady i sníženou provozní bezpečností. Panelový dům, stejně jako každá jiná nemovitost potřebuje pravidelné opravy, servis a údržbu. Nejčastější závady, které se na panelových domech objevují jsou spojené se zatékáním střechy, netěsností spár mezi panely, zatékáním okenními rámy, časté poruchy a bezpečnost výtahu, statické vady, špatný technický stav balkonů a lodžií, vstupních dveří a portálů, vnitřní rozvody (elektroinstalace, stoupačky, plyn, odpady). Není příliš podstatné, jak je dům starý, neboť všechny typy domů trápí obdobné problémy.

Celková regenerace bytového domu je nezbytnou podmínkou pro prodloužení jeho životnosti, zkvalitnění života a zvýšení komfortu bydlení a spokojenosti obyvatel těchto domů. Mezi hlavní opravy realizované v poslední době, které jsou navíc dobře viditelné, patří výměna starých dřevěných oken za okna plastová, zateplení obvodového pláště, výměna střešní krytiny a zateplení střechy. Rekonstrukce domu provedená v tomto rozsahu zároveň přispívá ke zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti domu. Úspora nákladů za teplo pak dosahuje více než 45 %.

Rekonstrukce a výstavba staveb

Provádíme kompletní, ale i částečné rekonstrukce domů a staveb dle požadavku zadavatele. Nejčastějšími pracemi při rekonstrukci rodinných domů a dalších staveb jsou výměny konstrukce a krytiny střech, opravy, izolace a nátěry fasád, výměna oken, rekonstrukce a úpravy rozvodů vody, odpadů, energií, izolace proti vodě (hydroizolace), izolace proti radonu, terénní úpravy a další stavební práce včetně přístaveb a nástaveb.

REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA STAVEB

EmailPhoneFacebook