klempiřství 

PARKOVIŠTĚ A PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE, COTKYTLE

Parkoviště ze zámkové dlažby,

opěrná zeď se zábradlím, dřevěný přístřešek z asfaltové šindele

Investor: Obec Cotkytle